Rakvere Metsaühistu on asutatud 10. detsembril 1992 aastal.  Metsaühistul on olnud häid ja halbu aegasid. Esimene aktiivne tegutsemisperiood oli aastatel 1993 kuni 1997, kui juhataja oli kogemustega metsamees Roland Sikka. Sel ajal oli metsaühistu põhitegevus metsaraie ja puidu müük. Toetuste viimine metsaomanikeni tol ajal puudus. Metsaomanike nõustamine oli teisejärguline tegevus. Aktiivse tegevuse lõpuks aastal 1998 oli Rakvere Metsaühistul liikmeid 59 ja metsapindala liikmete omanduses 1056 ha. Peale Roland Sikka haigestumist 1998. aastal saabus Rakvere Metsaühistule vaikne periood, kus oldi väga lähedal metsaühistu likvideerumisele 1999. aastal. 1999. aastal tegi juhatus koosseisus Roland Sikka, Kalle Rand ja Albert Tõeväli avalduse Lääne-Viru Maakohtule Rakvere Metsaühistu registreerimiseks äriregistrisse tulundusühistuna alates 24.01.2000.
11. detsembril 1999 valiti üldkoosolekul Rakvere Metsaühistule uus juhatus koosseisus Uno Milvaste, Kalle Rand, Lauri Salumäe ja Tõnu Tampik. Tegevjuhiks valiti ja oli kuni 2016. aastani Lauri Salumäe. Aastatel 1999 kuni 2001 ei toimunud aktiivset tegevust.  Samal üldkoosolekul otsustati jätkata tulundusühistuna ja viia osakapital 40000 kroonini ning muuta põhikirja vastavalt tulundusühistuseaduse nõuetele. 2003. aasta üldkoosolekul arvati liikmeskonnast välja 42 metsaomanikku metsaühistu töös mitte osalemise tõttu. Alates 2010. aastast oli juhatus viieliikmeline koosseisus Lembit Laks, Eldur Lepik, Kalev Jaanson, Hanno Nõmme ja Lauri Salumäe. Esimest korda oli juhatus valitud piirkondlikul põhimõttel, et kui mõnest piirkonnast on ühistusse astunud rohkem metsaomanikke, siis peab samast piirkonnast tulema ka esindaja ühistu juhatusse. 2006. aastast kuni 2011 oli ühistul palgaline piirkonna tugiisik. Rakvere Metsaühistu juhatus ja konsulendid on pikaaegsete kogemustega metsamehed. 2005 aastal sõnastas juhatus ja üldkoosolek esimesena Eestis erametsanduse hea tava, mida kasutatakse ka oma praktikas. Erametsanduse hea tava kinnitati sama kujul ka Eesti Erametsaliidu üldkoosolekul. 2006. aastal oli ühistul FSC metsamajandaja sertifikaat, mis lõppes seoses seadusandlike probleemidega metsaomanikest mitteolenevatel põhjustel. 2012 aastast on metsaühistul valitud 24-liikmeline volikogu igast vallast kümne liikme kohta volinik. Alates  2014 aasta üldkoosolekul valiti uus juhatus koosseisus Kalev Jaanson, Meelis Matkamäe, Hanno Nõmme, Lauri Salumäe ja Ain Tiivas. Alates 2013 aastast on metsaühistul tööle võetud raamatupidaja-arvestaja Tiia Renser. 2014. aasta detsembris taotles Rakvere Metsaühistu uuesti FSC 100% sertifikaadi, olles esimene metsaühistu, kellel sertifikaat senini kehtib. 2017 aasta volinike koosolekul uuendati ühistu põhikirja ja sellega seoses valiti nõukogu. Volikokku kuulub 31 liiget. 2017 detsembris otsustas volikogu, et Rakvere Metsaühistu peab kuuluma Eesti Erametsaliitu. 2019 aasta augustis toimus Rakvere Kirikuplatsil "Kogu pere metsapäev", mille üks korraldajatest oli Rakvere Metsaühistu.  Hetkel on metsaühistu juhatus neljaliikmeline (Meelis Matkamäe, Tiia Renser, Rene Puhke ja Helina Vara) ja nõukogu viieliikmeline. 2022 aastal sai Rakvere Metsaühistu 30 aastaseks ja sellel puhul kolisime uude kontorisse Laada 20 Rakveres. 2023 aasta sügisel võttis volinike koosolek uuesti vastu otsuse loobuda FSC sertifikaadist. Seekordseks põhjuseks oli märgi nõrk tunnustus nii metsatööstuse poole pealt kui ka erinevate keskkonnaorganisatsioonide poolt. 


Rakvere Metsaühistu tegevuse ajalugu on järgnevas tabelis:↑ ↑

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liikmete arv 290 359 425  523 578 691 744 835 888
Metsamaa pind ha 8955 9802 11214  14621 15432 16874 18059 20331 21623
Puidu müük tm 24 273  25 267 21 569  22 684  26 702 25 380 39 284 42 276 28 066
Istutatud metsa pindala/taimede arv 103 ha 111 ha 158 ha 126 ha 280 000 350 000 430 000 529 000 505 000
Laekunud liikmemaksu € 3668 5698 5484  7499 7926 9618 10133 11311 11874
Omakapital € 4782 4782 4777  4777 4617 4195 4197 3984 3984

Rakvere Metsaühistu põhikiri 2017